γεύεσθαι

γεύω
give a taste
pres inf mp

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • -кусить — I кусить I., закусить. См. предыдущее. II кусить II.: искусить, несврш. искушать, покуситься, несврш. покушаться, укр. кусити искушать , блр. кусiць, ст. слав. въкоусити γεύεσθαι, искоусити πειρᾶν, δοκιμάζειν (Супр.), болг. куся отведываю, пробую …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • искус — искусный, искусить, укр. кусити испытывать , ст. слав. искоусити πειράζειν, δοκιμάζειν. От кусить, праслав. *kusiti, заимств. из гот. kausjan γεύεσθαι, δοκιμάζειν ; см. Бернекер 1, 652 и сл …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • кушать — укр. кушати, ст. слав. въкоушати γεύεσθαι (Супр.), сербохорв. ку̏шати пробовать , словен. kušati, чеш. z koušeti испытывать, пробовать . См. кусить II. Следует отвергнуть предположение об исконнослав. происхождении, вопреки Микколе (Ursl. Gr. 3,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • BOUM Caro — non minus ac vitulorum, iam olim in conviviis recepta est. Unde, ut alia ex Sacris loca praeteream, Proverb. c. 15. 17. conviviolo ex olusculis opponitur convivium, ex bove altili, tamquam tenuissimo lautissimum. In Homericis Heroibus eandem… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CLEANTHES — I. CLEANTHES Historicus quidam laudatus a Schol. in Aristoph. Equites. II. CLEANTHES Stoicus Philosophus, Cratetis primus discipulus, Zenonis Cittiensis successor. Hic Phoniae Assii filius, egregius pugil, cum Athenas venisset, Zenoni adhaerens… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PICRIS — Graeca vox πικρὶς, lactuca agrestis, Exodi c. 12. v. 8. in Vulgata, Et edent carnes nocte illâ assas ipsi et azymos panes cum lactucis agrestibus; ubi Vaticana translatio habet, Et azyma super picrides comedent: S. Cyprianus cum picridibus, legit …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αλληγορία — Ο λεκτικός τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος όταν κάνει μεγάλες και τολμηρές μεταφορές αποσκοπώντας στη δημιουργία της εντύπωσης ότι εκείνα που λέει είναι διαφορετικά από εκείνα που σκέπτεται: Μη γεύεσθαι μελανούρων («μη μιλάτε στους κακούς… …   Dictionary of Greek

  • μελάνουρος — ο (Α μελάνουρος, ανώμ. θηλ. μελανουρίς, ίδος) το μελανούρι αρχ. 1. είδος ιοβόλου φιδιού 2. φρ. πυθαγόρειο απόφθεγμα) «μὴ γεύεσθαι μελανούρων» να μη συναναστρέφεσθε με μαύρους, δηλαδή με τους κακοήθεις ανθρώπους (Πλούτ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < μέλας, ανος …   Dictionary of Greek

  • γεύεσθ' — γεύεσθε , γεύω give a taste pres imperat mp 2nd pl γεύεσθε , γεύω give a taste pres ind mp 2nd pl γεύεσθαι , γεύω give a taste pres inf mp γεύεσθε , γεύω give a taste imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.